EN | TR

Program Tanıtımı

Genel Bilgiler
Her alanda olduğu gibi hukuk alanında da verilen hizmetlerin çeşitlenmesi nitelikli insan gücüne olan ihtiyacın doğması sonucunu ortaya çıkartmıştır. Bu anlamda Adalet Programı kamu ve özel sektörde hukuk hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu temel hukuk bilgisine sahip nitelikli ara insan gücünün yetiştirildiği bir programdır. Mezunlarımız kamu kuruluşlarının ve özel sektörün hukuk organizasyonlarının çeşitli kademlerinde görev alabileceklerdir. Ayrıca dikey geçiş sınavları ile hukuk alanında lisans eğitimlerini tamamlayabilmek imkanına da sahiplerdir. Öğrenim süreçleri boyunca Üniversitemiz bünyesinde sunulan değişim programları, projeler, sosyal, kültürel ve akademik etkinlikler ile öğrencilerimizin mesleki gelişimlerinin yanı sıra kişisel gelişimleri de çok yönlü olarak desteklenmektedir.

Programın Hedefi
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler; ön lisans seviyesinde temel hukuk bilgisine sahip olacak ve araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme işlemlerini bilişim tekniklerini kullanarak yapabilecektir.

Programa Kabul Şartları 
Adayların lise mezunu olmaları, ÖSYM tarafından belirlenen şartları ve gerekli gördüğü puanı almış olmaları temel kabul şartlarıdır. Yatay geçişlerde de bireylerin kabul şartını sağlaması gerekmektedir.

Mezuniyet Şartları 
120 AKTS, 4.00 genel not ortalaması üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip öğrenciler mezuniyet hakkı kazanmaktadırlar.

İstihdam Olanakları 
Meslek Yüksekokulu Adalet Programı mezunları özellikle adliyelerde yazı işleri müdürlüğü, icra müdürlüğü ve zabıt katipliği görevlerinde bulunabilecekleri gibi infaz kurumlarında da görev yapabilirler. Mezunlarımız ayrıca noterlerde çalışabilecekleri gibi hukuk bürolarında yetişmiş, bilgili, donanımlı, avukat yardımcısı olarak da istihdam edilebilmektedirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Geçilebilen Bölümler 
Adalet programı mezunlarından yükseköğrenime devam etmek isteyenler mezuniyetlerinin ardından girdikleri dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda Hukuk Fakültelerinde lisans eğitimi görme imkânına sahip olabilmektedirler.