EN | TR

Program Çıktıları

  • Alanı ile ilgili konularda kuramsal ve uygulamalı bilgi.
  • İşletme, ekonomi, muhasebe alanlarında temel bilgi.
  • Hukuk ve adalet sektöründe araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme işlemlerini bilişim tekniklerini kullanarak yapabilecek bilgi ve beceri.
  • Hukuk alanında yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilme becerisi.
  • Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgari düzeyde inceleyebilme ve değerlendirebilme bilgi ve becerisi.
  • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanabilme becerisi.
  • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisi.
  • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
  • Sosyal hakların evrenselliği, çevrenin korunması, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık.