EN | TR

Program Eğitim Amaçları

  • Hukuk bilgisine yönelik temel kavramlara hakim olarak yargı örgütü başta olmak üzere kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan hukuki faaliyetlerin organizasyonu içerisinde çeşitli görevlerde bulunabilir.
  • Bilimsel alt yapı kazanımları ve sahip olacağı iletişim ve işbirliği yetenekleriyle hukuki problemlerin çözümüne katkıda bulunabilir.
  • Araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme işlemlerini bilişim tekniklerini kullanarak yapabilecek bilgi ve birikime sahip olarak hukuk hizmetleri sektörünün ihtiyaç duyduğu ara insan gücünü sağlayabilir.
  • Hukuk hizmetleri sektöründe ihtiyaç duyulan teknik bilgilere sahip olabilir.
  • Mesleki gelişimini lisans eğitimlerine devam ederek sürdürebilir.